• 1992 оноос Хилийн 0164 дүгээр ангийн дэргэд оёдлын цех байгуулав.

 • 1992 онд УАБХЕГ-ын даргын тушаалаар тус анги байгуулагдсан.

 • 1992 оноос “БЗИУ-100” хэмээх 6 тогоотой уурын зуухыг ашиглалтад оруулж, цэргийн 72 дугаар хотхоныг дулаанаар хангаж эхэлсэн.

 • 1993 онд Ангийн туслах аж ахуй үүсгэн байгуулж 200 гаруй малтай болсон

 • 1994 онд уурын зуухыг өөрчилж, төвлөрсөн халаалтанд айлуудыг шилжүүлсэн

 • 1995 онд Хөдөө аж ахуй, газар тариалан эрхэлж, төвлөрсөн хангалтанд ногоо бэлтгэн нийлүүлж эхэлсэн.

 • 1995 онд Эмээл, гутлын цех байгуулагдаж, бүтээгдэхүүнээ төвлөрсөн хангалтанд нийлүүлж эхэлсэн

 • 2002 онд 271,5 сая төгрөгийн үйлдвэрлэл явуулж, анги 10 жилийнхээ ойг тэмдэглэсэн

 • 2004 онд хувцасны шинэ загварын дагуу 22 нэр төрлийн хувцас хэрэглэл оёж бэлтгэн нийлүүлсэн

 • 2006 онд  үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинэчилсэн.

 • 2006 онд захиалгат хувцасны тасаг 6 оёдолчинтойгоор шинээр зохион байгуулсан.

 • 2007 оноос Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан суманд амралт сувилал, Төв аймгийн Бугын сангийн аж ахуйн дэргэд хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа шилжиж ирсэн.

 • 2009 оноос Сэлэнгэ Мандал, Зүүнхараа, Төв аймгийн Батсүмбэрт газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн.

 • 2011 онд ангийн өргөтгөлийн байрыг шинээр ашиглалтанд хүлээн авсан.

 • 2011 онд БЗД-ийн “Шилдэг аж ахуй”-н нэгжээр шалгарсан

 • 2012 онд ангийн 20 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн

 • 2014 онд БЗД-ийн “Шилдэг аж ахуй”-н нэгжээр шалгарсан