Үндэсний үйлдвэрлэл хөгжлийн түлхүүр

Хувцас Үйлдвэрлэл

Хувцас Үйлдвэрлэл

Эх орныхоо дархан хилийг хамгаалах албанд ажиллаж байгаа болон бусад албаны генерал, офицер, ахлагч, сонсогч, гэрээт болон хугацаат цэргийн албан хаагчдын хувцас, хэрэглэлийг үйлдвэрлэдэг

Хөдөө аж ахуй

Хөдөө аж ахуй

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг Төв аймгийн Батсүмбэр сум, Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараа суманд 23 га газарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үйлдвэрлэлийн хугацаанд төмс хүнсний ногоо тариалдаг