unnamed (3)

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2015 ОНД ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭСЭН НОРМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛАН

ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭХ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТООЦОО

ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР БЭЛТГЭХ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТООЦОО

2015.10.07

Хувцас, хэрэглэл

Шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдийн нэр

Хэмжих нэгж

 Нийт үнэ

Гэрээ байгуулсан огноо

Гүйцэтгэж дуусах хугацаа

Тайлбар

Санхүүжилт хийгдсэн дүн

Санхүүжил хийгдээгүй

1

Офицер бүс  “Моом” ХХК

 ш

      12,300,000

2015.03.30 2015.07.15   12,300,000

2

Тусгай тоноглолтой бүс

 ш

      17,800,000

2015.03.30 2015.07.15   17,800,000

3

Цэрэг суран бүс  “Дөрвөн эрдэнэ мандал” ХХК

 ш

      58,800,000

2015.03.16 2015.04.10         58,800,000

4

Цэрэг тэлээ

 ш

      15,400,000

2015.03.20 2015.04.15         15,400,000

5

Каракуль арьс

 “Нутгийн анир” ХХК

 ш

      20,000,000

       20,000,000

6

Хээрийн футболка

 “Жаргалант сүмбэр” ХХК

 ш

      60,500,000

2015.01.21 2015.04.15        60,500,000

7

ХЦАХ-дын хагас түрийтэй зуны гутал

 “Мон орионт” ХХК

 хос

    108,000,000

2015.02.03 2015.04.15      108,000,000

8

ХЦАХ-дын хагас түрийтэй өвлийн гутал

 хос

    316,800,000

2015.02.03 2015.08.30      316,800,000

9

Хилчин дээлний гадар

 “Дархан нэхий” ХК

 м

        9,500,000

         9,500,000

Шууд гэрээний дүн

    652,850,000      622,750,000   30,100,000

ХИЛИЙН 0288 ДУГААР АНГИТАЙ БАЙГУУЛСАН ЗАГВАРЫН ПАТЕНТТАЙ ЦЭРГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛ

2015.10.07

Хувцас хэрэглэлийн нэр

Хэмжих нэгж

 Нийт үнэ

Гэрээ байгуулсан огноо

Гүйцэтгэж дуусах хугацаа

Санхүүжилт хийгдсэн дүн

 Санхүүжилт хийгдээгүй

Тайлбар

1

1

Ёслолын саравчтай малгай

ш

              4,785,000

2015.01.21

2015.06.15

2

Ёслолын китель, өмд

хос

            14,210,000

3

Ёслолын китель, юбка

хос

              1,780,000

Дүн

            20,775,000 

         20,775,000 

4

2

Албаны малгай

ш

              9,840,000

2015.01.21

2015.11.01

5

Албаны китель өмд

хос

          133,000,000

6

Албаны китель юбка

хос

            11,250,000

Дүн

          154,090,000 

       154,090,000 

7

3

Хээрийн саравчтай малгай

ш

            54,434,100

2015.01.12

2015.08.15

8

Хээрийн китель, өмд

хос

          304,660,440
Хээрийн саравчтай малгай

ш

            15,900,000
Хээрийн китель, өмд

хос

            69,563,560

Дүн

          444,558,100 

       444,558,100 

9

4

Хугацаат цэргийн алба хаагчийн саравчтай эрээн малгай

ш

            64,802,500

2015.01.21

2015.02.20

10

Хугацаат цэргийн алба хаагчийн зуны китель,өмд

хос

          242,900,000

Дүн

          307,702,500 

       307,702,500 

11

5

Хиймэл үстэй захтай, дулаан дотортой өвлийн эрээн хүрэм

ш

          199,500,000 

2015.01.21

2015.09.15       199,500,000 

хийгдээгүй

12

6

Дотортой китель, дулаан өмд

хос

          182,000,000 

2015.01.21

2015.09.15        182,000,000 

13

7

Албаны цамц /богино ханцуйтай/

ш

            50,000,000 

2015.01.21

2015.04.15

         50,000,000 

14

Албаны цамц /урт ханцуйтай/

ш

            57,500,000           57,500,000 

15

8

Өвлийн цегейк малгай

ш

            45,500,000 

2015.01.21

2015.09.15          45,500,000 

16

9

Хээрийн хүрэм,

ш

            68,000,000 

2015.01.21

2015.07.20          68,000,000 

17

10

Офицер, ахлагчдын хагас түрийтэй өвлийн дотортой гутал

хос

          252,000,000 

2015.01.21

2015.09.15        252,000,000 

18

11

Офицер, ахлагчдын хагас түрийтэй зуны гутал

хос

          210,000,000 

2015.01.21

2015.04.15        210,000,000 

19

12

Дэр

ш

            12,500,000 

2015.01.21

2015.02.15          12,500,000 

20

Хээрийн хувцасны өнгөлөн далдлалтын дижитал даавуу

м

           513,000,000

2015.01.21

2015.07.15

21

Албаны хувцасны  хагас ноосон даавуу

м

           102,000,000

22

Тусгай томилгоот бүлгийн ажиллагааны хувцас

м

             95,000,000

дүн

           710,000,000        710,000,000 

23

13

Тусгай томилгоот бүлгийн ажиллагааны хувцас

хос

            11,000,000          11,000,000

24

14

4 бүсийн даавуу

м

            28,500,000           28,500,000 

26

Боомтын аюулгүй байдлын даавуу авахад зээлсэн

           5,445,000